Kokeet

Anotut ja suunnitellut kokeet 2019

16.6. 2019 Tokokoe. Tuomari Ilkka Sten. Max 25 koirakkoa, josta EVL+VOI 10koirakkoa.

29.6.2019 Rally-Toko, tuplakokeet. Tuomareina Pia Heikkinen ja Hannele Porttimaa. Koe järjestetään Piuhan kentällä Raisiossa.

Kesä-heinäkuu. Akkenkoe (3-luokan jälkikoe) ja hakupyttykoe.